ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ КАФЕ «SAFARI»

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу кафе «SAFARI», іменоване надалі «Продавець», яке діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг через веб-сайт www.safari-cafe.com.ua будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони». Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання. Визначення термінів Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг. Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, яка на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти придбаває товари та отримує послуги і оплачує їх. Продавець – кафе «SAFARI»,  місцезнаходження: м. Суми, вул. Харьківська, буд. 4. Документ на товари та послуги – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні замовлення. Товар – готові страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua. Замовлення – належним чином оформлена Покупцем форма «Оформлення замовлення» на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік готових страв та напоїв, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну ціну обраних товарів та ціну доставки, або повідомлення Покупцем телефоном необхідних для доставки даних оператору служби доставки Продавця. Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем готових страв та напоїв з асортименту, представленого на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, за визначеними на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua цінами. Готові страви – страви та напої, готові до вживання.

 1. Загальні положення

1.1. Продавець здійснює продаж Товарів через веб-сайт www.safari-cafe.com.ua, також замовлення може бути прийнято Продавцем за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті як номери телефонів служби доставки (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв’язку).

1.2. Замовляючи товари та послуги через веб-сайт www.safari-cafe.com.ua та/або телефоном, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання сервісу і формування Замовлення на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua та/або телефоном служби доставки, зазначеним на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua.

1.3. Даний Договір, а також інформація про товар, представлена на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

 1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, якщо не буде передбачено інше.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту направлення Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без реєстрації/авторизації на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua або з реєстрацією/авторизацією, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за телефонами (0542)660-840 ,

 (067) 700-76-76, (095) 199-85-00.

1.6. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів та послуг.

 1.7. Повідомляючи Продавцю своє ім’я, e-mail, номер телефону та місце доставки Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку та даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти.

 1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Продавець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору.

1.9. Покупцем вважається особа, що погодилася з умовами цього Договору, замовила та сплатила вартість Замовлення.

 2. Предмет договору, права та обов’язки сторін

 2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та доставити товари та послуги запропоновані до продажу на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені товари та послуги.

 2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua на момент здійснення Замовлення Покупцем.

 2.3. Продавець зобов'язується: - продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору; - забезпечити можливість замовлення та оплати товарів та послуг; - надавати консультації з питань користування веб-сайтом www.safari-cafe.com.ua та оформлення Замовлення; - надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів» про: назву і адресу виробника готових страв, що пропонуються продавцем до продажу; температурні умови та термін зберігання готових страв; порядок пред’явлення скарг.

 2.4. Продавець має право: - відмовити у продажі та/або передачі замовлених і доставлених товарів та наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору; - вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку; - вносити зміни щодо інформації викладеної на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua в односторонньому порядку та на власний розсуд.

2.5. Покупець зобов'язується: - дотримуватись умов даного Договору.

 2.6. Покупець має право: - вимагати від Продавця продажу товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.

 3. Оформлення замовлення та реєстрація на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua

 3.1. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно: - вибрати на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua вкладку «Доставка»; - обрати товари та послуги, представлені на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, їх кількість, та натиснути «Замовити»; - після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформлення замовлення»; - заповнити дані в формі «Оформлення замовлення» та натиснути «Замовити».

3.2. Покупець може здійснити замовлення шляхом особистого користування веб-сайтом www.safari-cafe.com.ua або телефонами служби доставки (0542)660-840 ,

 (067) 700-76-76, (095) 199-85-00.

3.3. Реєстрація на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua здійснюється за допомогою спливаючого вікна «Реєстрація».

3.4. Реєстрація на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

3.5. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

 3.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист, шляхом заповнення форми «Залишити відгук».

 3.7. Спілкування Покупця з операторами служби доставки / менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

4. Порядок купівлі-продажу товарів та послуг

4.1. Продавець забезпечує наявність товарів, запропонованих на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua. Супроводжуючі товар фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.

 4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем товарів, продавець вправі виключити зазначений товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора служби доставки Продавця).

 4.3. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

 4.4. Після оформлення Замовлення на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua Покупцеві надається інформація про очікуваний час доставки, шляхом надсилання електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації та/або оформленні замовлення, або телефоном. Оператор служби доставки/Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує час доставки.

4.5. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

 5. Доставка замовлення

5.1. Товар доставляється кур’єром служби доставки Продавця.

 5.2. Територія доставки товарів, запропонованих на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, обмежена. Перелік районів міста Суми, в які здійснюється доставка, знаходиться на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua. В райони, не вказані на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua, доставка  здійснюється за особливими умовами. Уточнити інформацію щодо районів доставки можна за телефонами служби доставки. (0542)660-840 , (067) 700-76-76, (095) 199-85-00.

 5.3. Режим роботи Доставки зазначається на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua.

5.5. Затримки у доставці можливі, зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

5.5. Кур’єр служби доставки Продавця доставляє Замовлення Покупцеві  на адресу, вказану у Замовленні.

 5.6. Вартість доставки кожного Замовлення становить нуль гривен,в межах міста, виходячи із загальної ціни замовленого товару та району доставки, і вказується на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua на останньому етапі оформлення Замовлення або оператором служби доставки телефоном.

 5.7. Обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві розрахункового документа.

5.8. При прийнятті Замовлення від кур'єра, Покупець зобов'язаний перевірити товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого товару, Покупець приймає товар та оплачує Замовлення, в разі якщо ним не було здійснено оплату раніше у безготівковій формі через веб-сайт Продавця. У разі неповідомлення Покупцем Продавця (операторів/менеджерів служби доставки Продавця) про претензії щодо Товару в момент отримання Товару та протягом 10 хвилин після його доставки, вважається, що претензій до Товару не заявлено і Продавець належним чином та в повному обсязі виконав свій обов’язок щодо передачі товару.

 5.9. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 5.10. У разі спорів щодо якості товару, вартість доставки не повертається.

 6. Оплата товару

6.1. Ціна товару вказується в гривнях і включає в себе податок на додану вартість.

 6.2. Сума замовлення складається з ціни замовлених товарів.

 6.3. Ціна товару вказується на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua. У разі невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час підтвердження Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. 6.4. Ціна товару на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем товар зміні не підлягає.

6.5. Оплата товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця через веб-сайт Продавця або при отриманні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення.

6.6. Продавець вправі надавати знижки на товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

 6.7. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті  Покупцем (Замовником), суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого та доставки.

 7. Відповідальність сторін

 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

 7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання товарів, придбаних на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua.

7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

 7.4. Продавець розглядає претензії  Покупців протягом 30 робочих днів з моменту отримання таких претензій.  

7.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних в форму замовлення або повідомлених оператору служби доставки під час здійснення замовлення телефоном.

 8. Порядок вирішення спорів

 8.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

8.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

 8.3 У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

 9. Конфіденційність і захист інформації

9.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на використання своїх даних (ім’я, електронну адресу, номер мобільного телефону), вказаних при здійсненні Замовлення через веб-сайт або повідомленні оператору служби доставки телефоном у спосіб передбачений п. 1.7. цього Договору, а також з ціллю забезпечення Виконавцем належного виконання обов’язків, покладених на нього відповідно до умов Договору.

9.2. При реєстрації на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua Покупець вказує: ім'я, , адресу електронної пошти, адресу доставки, номер контактного телефону та пароль для доступу до веб-сайту www.safari-cafe.com.ua. При оформленні замовлення Покупець вказує ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, адресу доставки.

9.3. Вказані у п. п. 1.7, 9.1, 9.2 дані Покупця не є персональними даними в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, шляхом повідомлення про свою відмову оператору служби доставки телефоном. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

 9.5. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

9.6. Продавець може отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача веб-сайту www.safari-cafe.com.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача веб- сайту.

9.7. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на веб-сайті www.safari-cafe.com.ua в загальнодоступній формі.

9.8. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

10. Додаткові умови

10.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

10.2. Веб-сайт www.safari-cafe.com.ua може бути тимчасово частково або повністю недоступний унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру.

10.3. З усіх питань, неврегульованих в тексті цього Договору, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

10.4. Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п.1.2 та 1.5. цього Договору й діє до моменту виконання Договору.

11.Повернення коштів.

11.1. Замовник має право відмовитися від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
11.2. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на сайті.
11.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

Продавець: Найменування: кафе «SAFARI» Місцезнаходження: м. Суми, вул. Харьківська, буд. 4  тел (0542)660-840 ,(067) 700-76-76, (095) 199-85-00.

 Режим роботи служби доставки: 11:00-21:50 - пн-чт, вс 11:00-21:50 - пт-сб